Výstavy - výlety - exkurzie - EXOTA - Vranov nad Topľou

Výstavy - výlety - exkurzie - EXOTA - Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Výstavy - výlety - exkurzie

ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou zorganizovala

15.10.2016 exkurziu na výstavu exotického vtáctva v Kroměřízi (Česko)

ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou zorganizovala

v dňoch 30.09.2017 - 02.10.2017  výstavu exotického vtáctva v Tovarnom...

ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou zorganizovala

počas druhého októbrového víkendu (v r. 2016) exkurziu na výstavu exotického vtáctva v Olomouci...

ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou zorganizovala

v dňoch 30.09.2016 - 02.10.2016  výstavu exotického vtáctva v Tovarnom...

ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou  zorganizovala

8.3.2015  výlet na  Monor Budapešť  (Maďarsko)

ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou  zorganizovala výlet na
VÝSTAVU exotického vtáctva a rastlín v Olomouci (Česká republika)

ZO SZCH EXOTA Vranov nad Topľou  v  dňoch 12.-14. septembra 2014 usporiadala
VÝSTAVU exotického vtáctva a rastlín BONSAJ v Centre voľného času vo Vranove n. T.

EXOTIKARIUM  2014  - Vranov nad Topľou

Návrat na obsah